Cab

سیستم حکاکی لیزری Cab FL10/20
سیستم حکاکی لیزری Cab DPL Genesis
چاپگر بارکد و برچسب Cab EOS4
Print Resolution: 300 dpi
Max Print Width: 108 mm
Max Print Speed: 125 mm/s
چاپگر بارکد و برچسب Cab EOS1
Print Resolution: 300 dpi
Max Print Width: 108 mm
Max Print Speed: 125 mm/s
چاپگر بارکد و برچسب دورونگ Cab XC6
Print Resolution: 300 dpi
Max Print Width: 162.6 mm
Max Print Speed: 125 mm/s
چاپگر بارکد و برچسب دورونگ Cab XC4
Print Resolution: 300 dpi
Max Print Width: 105.6 mm
Max Print Speed: 125 mm/s
چاپگر بارکد و برچسب دورو Cab XD4
Print Resolution: 300 dpi
Max Print Width: 105.6 mm
Max Print Speed: 125 mm/s
چاپگر بارکد و برچسب +Cab A8
Print Resolution: 300 dpi
Max Print Width: 216 mm
Max Print Speed: 150 mm/s
چاپگر بارکد و برچسب +Cab A6
Print Resolution: 300 dpi
Max Print Width: 168 mm
Max Print Speed: 200 mm/s
چاپگر بارکد و برچسب +Cab A2
Print Resolution: 600 dpi
Max Print Width: 57 mm
Max Print Speed: 63 mm/s
چاپگر بارکد و برچسب +Cab A4
Print Resolution: 600 dpi
Max Print Width: 105.6 mm
Max Print Speed: 250 mm/s


Print برگه قابل چاپ

آریانا سیستم در یک نگاه

این روزها، هر لحظه برای هر کسی در هر مکانی مهم است. و هر لحظه راهکار ها، نوآوری ها، محصولات و خدمات آریانا سیستم نقشی اساسی در زندگی مردم ایفا می کند.

ما به شما کمک می کنیم تا در لحظه هایی که برایتان مهم است بهترین باشید.

و این هدف ما ست ...

تماس با ما

برای کسب هر گونه اطلاعات درباره خدمات ما و محصولات آریانا سیستم، لطفا از گزینه های زیر برای تماس با ما استفاده کنید. تیم ما در کوتاه ترین زمان با شما ارتباط برقرار خواهد کرد.

E-mail:

Yahoo!:

Skype: My status

با ما همراه باشید

شما می توانیداز طریق لینک شبکه های اجتماعی زیر با ما همراه باشید.